Vigtigt, åben i et nyt vindue. Udskriv

Konferencer 2014

Hovedoplæg ved Helle Tobiassen

hoveoplg

 

 

 

 

 

 

Seminar A

"Centrale elementer i en sprogbaseret undervisning" ved Rasmus Greve Henriksen

SminarA

 

 

 

 

 

 

Seminar B

"Kompetenceudvikling og praksisforandring" ved Helle Tobiassen

seminarB

 

 

 

 

 

 

Seminar C

"Fastholdelse og fagligt løft på erhvervsuddannelserne" ved Louise Jensen

seminarC

 

 

 

 

 

 

Workshop 1

"At integrere sproglig og faglig læring i de narturvidenskabelige fag" ved Jannie Jensen

workshop1

 

 

 

 

 

 

Workshop 2

"Udfordringer og perspektiver for skoleudvikling i folkeskolen - afledt af projektets erfaringer"ved Helle Tobiassen og René Arnold Knudsen

workshop2

 

 

 

 

 

 

Workshop 3

"At integrere sproglig og faglig læring i matematik - i praksis" ved Rasmus Greve Henriksen

workshopmat

 

 

 

 

 

 

Workshop 4

"At integrere sproglig og faglig læring i erhvervsuddannelserne - i praksis" ved Karen Sørensen

workshoptech

 

 

 

 

 

 

Workshop 5

"Udfordringer og perspektiver i de gymnasiale uddannelser - afledt af projektets erfaringer" ved Marie-Louise Kragelund og Ken Elmqvist

workshopgym

 

 

 

 

 

 

Workshop 6

"At integrere sproglig og faglig læring i humanistiske og samfundsvidenskabelige fag - i praksis" ved Corna Sørensen

workshophum

 

 

 

 

 

 

Workshop 7

"At integrere sproglig og faglig læring i danskfaget - i praksis" ved Birgitte Ahrenfeldt

workshopdansk

 


 

 

 

 

Workshop 8

"At integrere sproglig og faglig læring i fremmedsprogsundervisningen - i praksis" ved Marie-Louise Kragelund

workshopfremmedsprog

 

 

 

 

 

 

Andre materialer


UUmateriale

 

 

 

 

 

 

UU materiale