Kompetenceudvikling

Centralt for kompetenceudvikling i Projekt Uddannelsesløft er, at det skal ske ved et supplement af forskellige dele:

  • Vidensinput ved 60 timers uddannelsesforløb
  • Erfaringsudveksling på tværs af sektorer ved faggruppearbejde
  • Metodeudvikling i deltagernes praksis på uddannelsesinstitutionerne i tæt samarbejde med de pædagogiske projektmedarbejdere

Et kompetenceudviklingsforløb forløber i Projekt Uddannelsesløft over 2 år. Det vil sige, at det første hold undervisere og vejledere deltager i 2010-2012 og det næste hold undervisere og vejledere deltager i 2012-2014.

Nedenfor ses de forskellige dele af kompetenceudviklingsforløbet. Er du deltager kan du ved hjælp af login læse mere detaljeret om de forskellige dele i den interne vidensdatabase. 

 

Fælles uddannelsesforløb for folkeskolerne, gymnasieskolerne og SOSU-Nord 2012/2013

Udd._forlob_20122013

 

Særligt forløb for UU-vejledere 2012/2013

Uddannelsesforlb-for-UU-vejledere-1

 

Særligt program for Udvidet Projekt med Tech College 2012/2013

Uddannelsesforlb-for-Udvidet-Projekt-Uddannelseslft-1

 

Datooversigt over de gruppeinddelte undervisningsgange i uddannelsesforløbet 2012/2013

Datooversigt-over-de-gruppedelte-undervisningsgange-i-uddan

 

Program for Uddannelsesforløb 2010/2011

I løbet af efteråret 2010 og foråret 2011 har deltagende undervisere og vejledere i Projekt Uddannelsesløft deltaget i 60 timers uddannelsesforløb. Formålet med dette uddannelsesforløb har været at give deltagerne et vidensinput til brug i deres metodeudvikling. Oplæggene er udført af førende forskere og oplægsholdere indenfor emnerne dansk som andetsprog, interkulturel kommunikation og mere generel ungdomsforskning. Download nedenstående dokument og læs mere om uddannelsesforløbene.

 

dubleret_uddannelsesforloeb_2010-2011-1

Program

 

Studiegrupper 2011-2012

I efteråret 2011 og foråret 2012 har deltagerne 30 timer til at arbejde i tværsektorielle studiegrupper. 21 studiegrupper blev udbudt og deltagerne kunne på den sidste uddannelsesgang skrive sig på de studiegrupper, der er interessante for dem. Efterfølgende blev studiegrupperne dannet. Herunder kan du downloade et dokument med de oprettede studiegrupper.

 Tvrsektorielle_studiegrupper

Oprettede studiegrupper