Projekt Uddannelsesløft

Hjemmesiden åbner igen jaunar 2019!

Bogserie

Ønsker I inspiration til at...

  • udvikle undervisningens pædagogiske kvalitet
  • styrke elevernes faglige udbytte
  • forebygge frafald

Løft læringen - brug sproget giver konkrete anbefalinger og eksempler

En af bøgerne er særlig rettet mod erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler og vidergiver erfaringer fra 2 års arbejde med praksisudvikling på Tech College Aalborg.

Bogserien Løft læringen - brug sproget består af flg. 7 bøger:

books

  • Dansk
  • Matematik
  • Naturfag
  • Fremmedsprog
  • Humanistiske og samfundsvidenskabelige fag
  • SOSU
  • Erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler

Bestilles hos:

Aalborg Ungdomsskole
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby

Email: mm-skole@aalborg.dk
Tlf: 93 52 09 07